FAQ

Husk, du kan alltid laste ned full brukerveiledning under menyen: Informasjon/Manualer

Før strømmen kan settes på så må massasjebadet fylles med friskt, rent vann. Har du kommunalt vann kan du som regel fylle det i badet uten noen forfilter. Er vannet kalkholdig, eller inneholder humus/jord, så må man fylle vannet gjennom et forfilter. Forfilteret får man kjøpt i nettbutikken eller i en av våre fysiske butikker. Se nettsiden.

Hvor fyller man vann?
Vannfylling gjøres ved å sette vannslangen rett ned i hullet hvor filteret sitter. North Sea Spas kommer med to papir filtre.
For å komme til disse, så gjør man følgende:
1. Løsne skruen som holder filtergitteret (bruk en mynt eller en skrutrekker hvis den ikke løsner for hånd)
2. Trekk gitteret rett opp
3. Fjern risten som ligger over filteret
4. Skru løs og fjern begge filtre

Sett tuppen av vannslangen ned i hullet/røret og skru på vannet.
Når det er ca. halvfullt med vann i badet så flytter du slangen over i det andre hullet/røret. North Sea Spas kommer med et nivåmerke på badet som forteller hvor høyt man skal fylle. Ikke fyll i vann som holder over 40 grader da dette kan skade badet.
Når du har fylt i vann, satt tilbake filteret, sett på strøm og sjekket at alt er ok, så tilsetter du 2 spiseskjeer med Spa klor. Dette gir en sjokkloring som dreper bakteriene som måtte finnes i vannet under oppvarmingsperioden.

All strømtilkobling av North Sea Spas må foretas av en autorisert elektriker!
For sikker drift av massasjebadet så bør strømmen til badet gå på egen sikringskurs og ikke sammen med andre ting i hus eller hage.
Massasjebadet skal tilkobles kurs med godkjent jordfeilbryter.
Legges det opp ny kurs så anbefaler vi at det monteres en sikkerhetsbryter på kursen. Standardoppsettet for badene er programmert så systemet bryter strømmen til varmeelementet når man starter en eller flere jetpumper. Er sikringskursen stor nok kan badet programmeres om til at elementet varmer samtidig som jetpumper går. Dette vil gi varmeeffekt ved langvarig bading.

NB! Strømmen til badet skal aldri settes på før badet er fylt opp med vann.

Strømtilkoblingsalternativene er:
230v enfase og 400v (3fase+N+J)
Modellene Air, Surf, Breeze, Storm, kan alle gå på en enkelt enfase treg 16A kurs. Wave og Wind bør ha minimum 20 ampere kurs.

Sikringskurs ved 1 stk fase 230v tilkobling og med varme samtidig:
Air 20A treg sikring
Surf, Breeze, Storm, Wave og Wind 25A treg sikring

Sikringskurs ved 400v TN anlegg
Her holder det med 16A kurs.
Tilkobling av et slikt anlegg krever at man fjerner noen ledninger og gjør noen forandringer i kontrollboksen. Alle koblingsskjemaer for strøm finnes på innsiden av lokket og senere i denne manualen.

Endre visning av temperatur fra Fahrenheit til Celsius eller omvendt

  • Trykk WARM, temp begynner å blinke, trykk MENY inntil PREF vises i displayet
  • Trykk WARM og F/C vises.
  • Trykk på WARM for å endre mellom F og C.
  • Trykk på MENY for å bekrefte og skjermen går tilbake til PREF.
  • Vent i ca 30 sekunder og hovedskjermen er tilbake